Світ на порозі ХХІ століття переживає інтенсивний розвиток інтеграційних процесів постіндустріального суспільства, яке потребує відповідної форми регіональної політичної та економічної організації. Сучасні демократичні тенденції вимагають від громадянина не лише політичної активності, а й усвідомлення власної ролі та значення в житті суспільства, а також дій відповідно до власних переконань і цінностей.

Європа має багатий історичний досвід розвитку та становлення демократичного суспільства. У більшості європейських держав розроблено спеціальні навчальні курси та створено різноманітні навчальні підручники та посібники, діють науково-методичн іцентри, налагоджено відповідну підготовку вчителів для полегшення впровадження та сприяння здійсненню регіональної європейської інтеграції.

Одним із пріоритетів стратегічного розвитку України визнано інтеграцію нашої держави до Європейського співтовариства. За перспективною Програмою розвитку, яка розрахована на десять років, Україна має узгодити та наблизити свої соціально-економічні інституції до стандартів країн ЄС і зробити їх відповідними загальноєвропейським вимогам. Саме до цього спонукає новий Закон України «Про освіту» та Концепція нової української школи.

Сучасна школа має сприяти розвитку демократичної культури, формуванню необхідних для проживання в європейському співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Пріоритети загально європейської освіти полягають у наданні молодому поколінню знань про спільну європейську спадщину та практичних умінь адаптуватись до життя й навчання в різних країнах  Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації та захистусвоїх прав.


Глибоко усвідомлюючи ці завдання, педагоги ліцею 20 вересня взяли участь у семінарі «Освітня система Фінляндії. Фінська мрія». Ознайомилися із основними напрямами формування фінської школи, її досягненнями у реалізації міжнародного дослідження в освіті РІSA, ми проектували свою індивідуальну траєкторію освітньої діяльності, корегували освітню програму закладу на 2018/2019 н.р. А під час обговорення було запропоновано внести корективи до науково-методичної теми закладу. Зацікавленість виявили працівники ліцею у обговоренні питання поєднання педагогіки партнерства і компетентнісного підходу у формуванні нового освітнього середовища навчання та виховання молоді. Багатостороння комунікація захопила колектив вчителів, які ділилися своїми надбаннями залучення учнів до спільної діяльності з впрвадження особистісно зорієнтованого навчання ліцеїстів.

Олійник  Олександр Борисович,  методист навчальної частини