Сучасні інформаційно-комунікаційні технології стрімко й докорінно змінюють світ навколо нас. Переваги їх впровадження відчуваються практично у кожній сфері діяльності. Тому сучасній людині вже недостатньо мати певну суму знань, необхідно сформувати ряд життєвих компетентностей, які забезпечать успіх і самореалізацію у житті. Саме таку задачу ставить перед учителем реформа. Роль сучасного вчителя, рівень його підготовки — зокрема цифрова компетентність — є надзвичайно важливими для впровадження цінностей Нової української школи.

26 січня 2023 року у Комунальному закладі Київської обласної ради «Київський обласний ліцей фізичної культури і спорту» відбулася  педагогічна рада  «У форматі — навчання як розваги: цифрова освіта для педагогів». Захід мав на меті  розвиток інформаційно-цифрової компетентності усіх педагогічних працівників ліцею та створення  позитивної мотивації щодо формування цифрових компетентностей, презентуючи сучасні підходи педагогічного колективу до організації та здійснення освітнього процесу. Усі педагоги навчальної частини долучилися до підготовки та реалізації задуму педагогічної ради. Організувала та майстерно керувала процесом вчитель інформаційних технологій та математики Тетяна Жихарєва.

Педагогічна рада була проведена у формі тренінгу та мала практичне спрямування: прокачати цифрові навички, які необхідні для освіти та навчання, за трьома напрямками у формі експериментів. Перший експеримент «Пригадаймо!» стосувався математичних наук і являв собою емпіричний дослід у формі онлайн-тестування, результати якого будуть впроваджуватись у практичну діяльність педагогів ліцею. Багато людей вважають, що не мають здібностей до математики. Але наш мозок може зберігати неймовірні обсяги інформації. Тому більшість учасників експерименту легко пригадали деякі математичні факти зі шкільного курсу, хоча навчалися у школі десятки років тому. Отже, математика дуже важлива для розвитку людини, бо «вона розум до ладу приводить».

Педагогічна діяльність не можлива без чуття, передбачення, інтуїції, імпровізації. Другий експеримент мав довести присутнім, що педагогічна інтуїція не випадкове явище, а закономірний і важливий компонент творчої діяльності вчителя, що виступає як засіб оперативного коректування педагогічного задуму. Вищим проявом інтуїції є  інтелектуальна (творча) інтуїція. А вона виникає в людини тільки на рівні вищого прояву майстерності, коли є вже глибокі знання свого предмета і необхідний досвід. Тоді певна інформація виводиться з-під контролю свідомості, відпускається у підсвідомість. Але чи варто довіряти інтуїції? Учасники педради пройшли онлайн-тест на інтуїцію (робота з мікрофотографіями).

Наступний експеримент стосувався лінгвістичної площини, а саме новацій Українського правопису. Адже мовна культура вчителя є дуже важливою не тільки для вихованців, а й для самого педагога, якщо він прагне бути сучасним. Учасникам було запропоновано десять  практичних запитань,  у яких потрібно було застосувати знання нового правопису і які допоможуть краще запам’ятати ці правила.

У підсумку цих експериментів підтверджено ефективність тестової онлайн-системи. А це продемонструвало цифрову компетентність кожного. Професія вчителя сьогодні тісно пов’язана з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та їх впливом на освітні процеси. Вчитель має бути обізнаним та готовим до змін. Цифрові компетентності — це базова річ, без якої не можливо уявити ефективну роботу сучасного вчителя. В умовах періодичних локдаунів, карантинів, викликів військового стану саме цифрові технології дають змогу не зупиняти  навчання, а безпечно продовжувати його в дистанційному форматі. Тому сьогодні цифрова грамотність для вчителя стає пріоритетом. У 2021 році Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку цифрових компетентностей до 2025 року, що підкреслює особливу важливість цієї теми.

Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством освіти і науки запустило на порталі «Дія. Цифрова освіта» тест на цифрову грамотність «Цифрограм для вчителів», щоб кожен учитель міг оцінити власний рівень цифрової грамотності та вдосконалити цифрові навички. Тест містить 63 запитання, покликані оцінити 21 професійну цифрову компетентність, що згруповані за 5 сферами: учитель у цифровому суспільстві; професійний розвиток; використання та аналіз цифрових освітніх ресурсів; навчання та оцінювання учнів із використанням цифрових технологій; розвиток цифрової компетентності учнів. Після складання тесту кожен отримує електронний сертифікат. До речі, уже приблизно 75000 освітян склали національний тест на цифрову грамотність. Тож радимо долучатися всім до цієї спільноти.

Переваги використання цифрових технологій на уроках очевидні: можливість проводити віртуальні екскурсії, пізнавати історію України з науково-розважальною передачею «Забута історія»; технології допомагають швидко систематизувати знання за допомогою інтелект-карт, діаграм Fishbone; використання  Language Tool  для удосконалення грамотності з різних мов та ін. Примхливих школярів зацікавити не так уже й легко, але у цьому можуть допомогти сучасні технології. Саме вони допомагають педагогам проводити заняття більш динамічно, ефективно, емоційно та насичено. Нові технології можуть «оживити» урок відео- та аудіоінформацією, віртуальною лабораторією, онлайн-експериментами тощо.

Світлана Виноградова, вчителька української мови