У національній доктрині розвитку освіти наголошено «Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя».           

Перед кожним поколінням життя ставить усе складніші завдання, і для їх розв’язання потрібен все вищий рівень освіченості особи. Для забезпечення високого рівня освіченості ліцеїста необхідно застосовувати такі методи навчання та виховання, які б розвивали індивідуальність дитини, індивідуальні особливості учня, забезпечували б йому необхідні умови гармонійного розвитку особистості. До індивідуальних особливостей відноситься своєрідність сприймання, мислення, пам’яті, уяви, інтересів, нахилів, здібностей. Урахування індивідуальних особливостей учнів – це не пристосування прийомів, методів і форм педагогічного впливу до  особистості, з метою забезпечення запрограмованого рівня розвитку ліцеїста.

Індивідуальний підхід створює найсприятливіші умови для росту пізнавальних сил, активності, схильності та обдарованості ліцеїста. За такою тематикою був проведений плановий семінар у ліцеї. Зосереджена увага педагогів на здійсненні індивідуального та диференційованого підходів до дітей на основі вивчення їх реальних можливостей. Досліджена педагогічна спадщина Я.А.Коменського, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського з даних питань та власний досвід педагогів. Від якості освіти, як засвідчує світовий досвід, залежить інтелектуальний, загальнокультурний, духовний, соціальний, економічний розвиток суспільства, нації, держави. Діалог і багатостороння комунікація має замінити одностороннє авторитарне  спілкування з дітьми.

В педагогічну скарбничку були занотовані поради (алгоритми) реалізації ідей індивідуалізації і диференціації освітньої діяльності в умовах закладу спортивного профілю, а інформаційно-методичний кабінет поповнився матеріалами щодо диференціації освітнього процесу за ступенем складності завдань і ступенем самостійності ліцеїстів та індивідуалізації домашніх завдань за їх постановкою, так і за змістом. Вчителі глибоко усвідомили, що випускники мають закінчувати навчання у ліцеї не лише з відповідним багажем знань (сформованих компетентностей), але й бути готовими дати собі раду у спортивному, суспільному та політичному житті держави. Саме на вирішення цих питань буде направлена методична робота у закладі.

 Олійник О.  методист навчальної частини.