Проблеми ґендерного виховання особливо актуалізуються в умовах глобалізації освіти, модернізації загальноосвітньої школи, що має на меті формувати у школярів громадянську відповідальність, ґендерну рівноправність, ініціативність, самостійність, толерантність, здатність успішної соціалізації. Саме це сприяє формуванню в середовищі молоді ґендерної культури як необхідної умови всебічної самореалізації особистості.

Знання нюансів виховання та навчання дівчат та хлопців вкрай необхідні сучасному вчителю. Тому цій важливій темі і присвятила свій семінар вчитель Скоропадська С.О.. Хто бере  участь у гендерному вихованні дітей; які чинники, обумовлені відмінностями статевої психіки, потрібно враховувати вчителям та батькам – питання, на які давалися відповіді на семінарі.

Аналіз психолого-педагогічної літератури  і досвід експериментальної роботи в школі дали змогу сформулювати рекомендації щодо диференційованого підходу у вихованні та навчанні хлопчиків і дівчаток.

Гендерний підхід у школі спрямований на досягнення такої мети:

а) організація рівноправної співпраці юнаків і дівчат у спільній діяльності;

б) створення умов для партнерства;

в) заохочення різнобічної  участі батьків обох статей у шкільному вихованні дітей.

Крім цих питань лекторка  торкнулася і питання роздільного навчання, яке почало активно відроджуватися в Україні у період останніх 15-20 років.В кінці присутні взяли участь у дискусії   «за» та «проти» роздільного навчання. Отже, вчителі ліцею навчаються і під час канікул.