Зміни, що відбуваються у світі з усвідомленням гендерної рівності, потребують кардинальних змін в системі освіти. Формування гендерної свідомості – актуальна проблема сучасності, яка на даному етапі починає активно впроваджуватись в українське суспільство. Концепція виховання дітей і молоді в Україні передбачає виховання гендерної культури як однієї з базових компонентів культури особистості. Модернізація виховного процесу передбачає створення умов для формування уявлень про чоловічу і жіночу гідність.

03 січня на засіданні методичної комісії вихователів, класних керівників Ю. Стьопенко та І. Манузіна провели педагогічний діалог «Гендерне виховання – національна потреба сучасної освітньої системи». Кожен з присутніх мав змогу виразити свою думку щодо гендерного виховання дитини, визначити свою готовність виховувати гендерну рівність серед ліцеїстів, взяти участь у різних діалогічних вправах. Отримавши багато корисної інформації, учасники засідання визначили найкращі шляхи формування гендерної культури дітей різної статі, які однаково здатні до максимальної самореалізації й розкриття потенційних можливостей та здібностей в сучасному світі. Враховуючи відмінності між біологічним та психологічним фактором становлення особистості, вихованці мають отримати повне розуміння своїх гендерних прав без існуючих стереотипів щодо сімейних, професійних та суспільних ролей.

Активне вивчення гендерної педагогіки сприяє рішенню задач, які стоять перед освітою, розширюють самосвідомість, самопізнання і рефлексію особливостей і можливостей вихователів, класних керівників у педагогічному процесі.

Ю.Стьопенко, І.Манузіна, вихователі