Формуючи життєві цінності, треба пам’ятати, що найвищою турботою вихователів є особистість вихованця; метою і мірою успіху діяльності педагогів – міра фізично-духовного, ідейно-культурного, соціального розвитку дітей як свідомих носіїв інтересів громадянського суспільства.

Зміст та організацію освітнього процесу визначає його мета, як очікуваний ідеальний результат. Досягти високого результату допомагають сучасні інноваційні технології.

11 жовтня в нашому ліцеї відбулось засідання методичної комісії вихователів та класних керівників «Формування життєвих цінностей особистості через упровадження інноваційних виховних технологій».

Засідання було проведено у формі семінару-практикуму. Метою якого   було  удосконалення  виховного процесу на інноваційній основі, урізноманітнення  форм та методів впливу   педагогічних працівників  на процес  соціалізації та адаптації ліцеїстів до життя в громадянському суспільстві.

Педагоги ділилися досвідом впровадження  інноваційних виховних технологій, методами та формами діяльності, їх доцільності, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до  навколишнього світу. 

Саме  такий  підхід  до виховання підростаючого покоління є основою для  впровадження  різнопланових  інновацій  для соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві. І чим багатша цілеспрямованість, організованість спільного життя,  тим ефективніший той багатосторонній виховний процес.

Редька Л.П., Литвиненко О.В., вихователі