Ідея компентентнісно орієнтованої освіти – це одна з умов для модернізації освітнього процесу. В освітньому закладі, особливо спортивного профілю, ці ідеї мають реалізовуватись одночасно на усіх рівнях.

У сучасному житті назріла необхідність заміни проведення стандартних заходів на інноваційні форми та методи, які зорієнтовані на компетентнісний підхід здобувачів освіти. Ліцей, без сумніву, створює особливий педагогічний простір, інноваційне середовище, яке має значний вплив на особистість.

21 листопада 2019 року в ліцеї відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Створення умов для формування ключових компетентностей ліцеїстів через впровадження особисто зорієнтованого навчання у закладі спортивного профілю». У становленні всебічно розвиненої особистості у нашому закладі, об’єднавши зусилля, беруть участь спортивна, навчальна та виховна служби ліцею. Тому на педагогічній раді представники кожної з частин презентували результати роботи підрозділів з впровадження життєвих компетентностей в освітній процес, показали їх практичну направленість.

Усі педагоги ліцею-інтернату докладають чимало зусиль, щоб сформувати ключові компетентності у кожного ліцеїста через впровадження особисто зорієнтованого підходу, адже наші вихованці – це майбутнє і надія нації, їх розвиток багатогранний та різносторонній.

Під час засідання педагогічної ради було ще раз наголошено, що основними завданнями педагога, який йде в ногу з часом, – є забезпечення сприятливого середовища для розвитку здібностей та обдарувань молоді.

Стьопенко Ю., Манузіна І., вихователі