Методична робота в ліцеї сьогодні організована на якісно новому рівні та відповідає сучасному соціальному замовленню суспільства та держави. Вона базується на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності та має випереджальний, аналітичний і творчий характер.

Для набуття оперативності та мобільності щодо здійснення методичної діяльності в ліцеї створено інформаційно-методичний кабінет.

Що таке методичний кабінет? Живий організм, де народжуються ідеї, розвиваються педагогічні обдарування, чи музей, в якому педаго­гічний досвід більш-менш яскраво оформлений, відіграє роль воскових фігур? Музей, де існує минуле і важко роздивитися майбутнє?

Виходячи з багатофункціональності призначення  ліцейського методичного кабінету – це перш за все творча педагогічна май­стерня, де вчитель та вихователь може отримати практичну допомогу в організації роботи з ліцеїстами. Сьогодні саме цей кабінет «провокує» педагогів на творчість.

Хочеться зазначити, що словосполучення «інформаційно-методичний кабінет» пов’язане зі словосполученням «інтелігентний педагог» і передбачає, що в ньому можна «інтелектуально попрацювати».

Про діяльність кабінету більш детальніше…