ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В ЛІЦЕЇ здійснюється відповідно до програми розвитку виховної частини, річного плану виховної роботи, авторських програм виховної роботи, планів роботи вихователів та класних керівників, поставлених завдань виховною частиною на 2020/2021 н.р.:
  1. Створювати комфортні умови для професійного розвитку працівників виховної частини та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
  2. Продовжувати підвищувати професійний розвиток вихователів через реалізацію проекту «Педагогічна майстерність педагога».
  3. Продовжувати розкривати творчий потенціал ліцеїстів через реалізацію проектів: «Плекаємо патріотів України», «Траєкторія здорового способу життя», «Народний календар».
  4. Забезпечувати єдині педагогічні вимоги до виховання особистості ліцеїста.
  5. Залучати батьків до освітньої діяльності, застосовуючи активні форми роботи з батьками.
  6. Удосконалювати діючу систему виховної роботи.


«Формування навичок культури поведінки вихованців ліцею та засад здорового способу життя».

Склад творчої групи вихователів:

Керівник групи – Литвиненко Олена Володимирівна– вихователь групи №8

Представники:

– Редька Лілія Петрівна– вихователь групи №7;

– Мельник Тетяна Степанівна – вихователь групи №1;

Шмакова Анна Миколаївна – вихователь групи №6

Діяльність творчої групи підпорядкована реалізації єдиної мети – навчити майбутніх спортсменів, які прагнуть досягти вершин у спорті, цінувати власне здоров’я, дбати про нього та формувати такий світогляд, який створить у них потребу ведення здорового способу життя.

Завдання групи:

– сприяти формуванню у ліцеїстів навичок культури поведінки та здорового  способу життя, свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей;

– підвищити рівень соціальної активності ліцеїстів;

– розвивати уміння ліцеїстів самостійно вести пошуково–дослідницьку роботу.

Пріоритетне завдання, яке стоїть перед творчою групою вихователів – навчити ліцеїста бути здоровим, а не тільки зміцнювати та зберігати здоров’я.

Творча група спрямовує свою роботу на формування навичок культури поведінки та засад здорового способу життя, яке є найголовнішою темою виховання юної особистості. Адже здорове молоде покоління є запорукою здорового суспільства нашої країни.

Питання, які вивчалися у процесі діяльності, сприяли підвищенню теоретичної підготовки вихователів, забезпечували їх інформацією з даної проблеми, передовим педагогічним досвідом.

Велика увага приділялася впровадженню в досвід роботи вихователів сучасних педагогічних методик та інноваційних виховних технологій, інтерактивних методів виховання, що є однією з передумов підвищення їх ефективності, можливості виробляти інноваційний стиль діяльності.

Розроблені розробки воховних заходів, які допомагають чіткіше відокремлювати питання здоров’я, на які слід спрямовувати діяльність у першу чергу, обирати найбільш активні засоби впливу на ліцеїстів.

«Від родинного джерела до громадянського становлення»

Склад творчої групи:

Керівник групи:   Федюк Ольга Миколаївна – вихователь групи №5

Представники групи:

 Войтенко Катерина Федосіївна – вихователь  групи №3;

–  Юрченко Вікторія Валентинівна – вихователь групи №4;

Стороженко Людмила Миколаївна – вихователь групи №2.

Мета діяльності творчої групи – підготовка молоді до життя у взаємопов’язаному світі, визнання та прийняття цінностей, що виступають головними, визначальними для суспільства.

Завдання групи:

– формувати у ліцеїстів патріотизм, національну свідомість; моральні цінності та етичні норми родинно-сімейних відносин;

– розвивати усвідомлене сприймання духовних надбань рідного народу, прагнення зберігати родинні традиції;

– виховувати почуття поваги і любові до своїх батьків, родин; здатність бути  добрим, справедливим, милосердним, мати прагнення допомогти ближньому в скрутну хвилину; любов до рідного краю, його народу, гордість за свій народ.

Робота творчої групи направлена на формування громадянськості, як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною, покликана виховувати у ліцеїстів високі моральні ідеали, почуття любові до своєї Батьківщини, потреби у служінні їй.

Орієнтована на формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та досягнення мети та спортивних рекордів.

Одним із критеріїв даної тематики є направленість на якісне формування у вихованців ліцею-інтернату результатів громадянського виховання та громадянської особистості, яку складають моральна, політична та правова культура, почуття власної гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети держави, благо свого народу і його дружні взаємини у світовому співтоваристві.