У нашому ліцеї розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації освітнього процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів. 

У ліцеї діє дві методичні комісії (МК) вчителів гуманітарних та природничо-математичних дисциплін. Засідання методичних комісій відбуваються не менше 4 разів на рік, під час яких розглядаються нормативні документи з питань організації освітнього процесу, актуальні проблеми викладання навчальних дисциплін, ознайомлення з науково-методичною літературою.

Також розглядаються питання щодо стану та ефективністі організації самоосвітньої діяльності вчителів, впровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних технологій, проведення предметних тижнів, організації та результативністі роботи з обдарованою молоддю, аналізу результатів моніторингу якості освітнього процесу та пошуку шляхів подолання недоліків і піднесення якості знань ліцеїстів.

Згідно перспективного та річного плану роботи ліцею педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою «Забезпечення якісної освіти ліцеїстів на основі формування ключових компетенцій особистості, визначених Законом України “Про освіту”». Робота над проблемою включає поетапну її реалізацію, що висвітлює напрямки діяльності педколективу з діагностики, теоретичному обґрунтуванню та практичному дослідженню проблеми, систематизації, узагальненню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду. Плануванням передбачено поєднання індивідуальних, групових та колективних форм роботи, їх модернізація на інноваційній основі. 

Робота методичних комісій передбачає вирішення таких проблем:

  • удосконалення змісту, форм і методів навчання;
  • формування глибоких і міцних компетенцій ліцеїстів на основі удосконалення освітнього процесу;
  • створення умов для реалізації навчальних можливостей кожного учня на основі творчих особистісних якостей педагога.

Еволюція діяльності методичних комісій вчителів-предметників

ІНТЕРНЕТ- ресурс, веб-сайт

ІНТЕРНЕТ- ресурс, веб-сайт

ІНТЕРНЕТ- ресурс, презентація

ІНТЕРНЕТ- ресурс, презентація

ІНТЕРНЕТ- ресурс, презентація