Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим продуктом  інновацій є: нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи навчання, нестандартні підходи в управлінні. У результаті використання інновацій в роботі очікується зростання педагогічної майстерності педагога, рівня його культури, мислення, світогляду.

З 15 по 26 квітня в ліцеї була організована і проведена методична декада класних керівників «Педагогічна скарбниця інновацій».

Декада розпочалась з випуску методичного бюлетеню «Інтерактивні форми виховної роботи». Редька Л.П. розповіла про сучасні інтерактивні форми виховної роботи. Сьогодні затребувані ті класні керівники, які володіють педагогічною технологією та крокують нога в ногу з сучасністю, активні, комунікабельні, динамічні, працездатні, вольові, впевнені у собі та толерантні.

Під час педагогічного вернісажу «Інновації у виховній роботі» Стьопенко Ю.О. та Литвиненко О.В. поділились своїм творчим пошуком, нестандартним розв’язанням різноманітних педагогічних проблем: оригінальними виховними ідеями, новими виховними технологіями, формами і методами виховання.

Редька Л.П. та Юрченко В.В. на засіданні методичної комісії вихователів та класних керівників «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі» у ході колективної діяльності узагальнили досвід із впровадження інноваційних технологій та ство­рили банк виховних інноваційних технологій.

Що для вас є інновація? Які винаходи людства ви вважаєте інноваційними та вартими уваги? На ці та інші питання намагались дати відповідь ліцеїсти І – ІУ курсів під час годин спілкування «Інноваційні технології у нашому житті». Класні керівники розповіли, як технології змінюють наше життя. Ознайомили учнів з інноваційними українськими технологіями, найновішими розробками та останніми досягненнями нашої держави.

В рамках Клубу вихідного дня Манузіна І.В. провела тренінгове заняття «Креатив та іновації».

Педагогічна інновація полягає у постійному пошуку та впровадженні нових максимально ефективних технологій навчання і виховання, результатом яких має бути формування активної, діяльної, творчої особистості, яка вміє аналізувати та долати будь-які труднощі. Орієнтація на нове, пошук і впровадження нового не є самоціллю педагогічної інновації. Передусім вона спрямована на забезпечення відповідності освітнього процесу і його результатів вимогам суспільства.

Редька Л.П., керівник методичної комісії вихователів та класних керівників.